مربی خصوصی بدنسازی شرق تهران

مربی خصوصی بدنسازی شرق تهران ، کاندیشنینگ و فیتنس و 21 نکته

ویژگی های مربی بدنسازی حرفه ای و نکاتی که باید بدانید

به عنوان یک مربی کاندیشنینگ و بدنسازی در این نوشته ویژگی های یک مربی خوب را برای شما بازگو میکنم تا بدانید که کار کردن بایک مربی خصوصی بدنسازی به چه علت توصیه می شود و در اخر با تاریخچه جذاب پروش اندام ایران و جهان آشنا می شوید در قسمتهای مختلف این نوشته دستری برای دریافت برنامه فراهم است.

1-تخصص و به روز بودن مربی کاندیشنینگ

شما برای بهتر شدن آمادگی جسمانی به سراغ مربی کاندیشنینگ ، مربی خصوصی بدنسازی شرق تهران یا هر منطقه دیگر یا مربی فیتنس می روید، زمان و هزینه صرف میکنید و از بسیاری چیزها میگذرید پس این حق شماست که اول مربی متخصص باشد و دوم همیشه به روز باشد. دنیای بدنسازی ، فیتنس و کاندیشنینگ با سرعت زیادی تغییر میکند و حتی اطلاعات سال گذشته هم کهنه هستند چه برسد به اطلاعات مربیانی که سالهاست بازآموزی نداشته اند ، شخصا به عنوان یک مربی کاندیشنینگ و قدرت تمام مربیانی که دیده ام دارای اخلاق حرفه ای بودند

2-تعهد اخلاقی مربی خصوصی بدنسازی شرق تهران 

مربی بدنسازی خصوصی می بایست اخلاق حرفه ای کار و اخلاق ورزشی را رعایت کند چون ورزش پاک است و باید پاک بماند ، یک مربی خصوصی فیتنس یا مربی بدنسازی باید خوشنام باشد ، پس در محل خود یا جایی که قابل جستجو یا بررسی رزومه و خوشنامی فرد باشد مربی خود را پیدا کنید

مربی بدنسازی خصوصی تهران

3-زمان کافی در اختیار ورزشکاران قرار دهد

در تمام پلن ها می بایست به حرف ورزشکار توجه کرد، از میان گفتگو نتایجی گرفت برای تنظیم برنامه بهتر ، عجله زیاد و عدم توجه به ورزشکاران به خاطر مشغله به هیچ وجه مورد قبول نیست و ورزشکاران باید از حقوق خود آگاهی داشته باشند

4-مشخص بود برنامه پیش رو و هدف گذاری

یک مربی با اخلاق حتما می بایست برای شما یک برنامه با هدف مشخص تدوین کرده و به شما ارائه دهد که شامل میکروسیکل های مختلف مطابق با هدف های به توافق رسیده باشد ضمنا تنوع تمرین و مهارتهای مربی در اجرای تکنیک های مختلف مهم است 

مربی کاندیشنینگ و قدرت

5-مشاوره و ارزیابی اولیه توسط مربی کاندیشنینگ

هر مربی حرفه ای پیش از تدوین برنامه شما را ارزیابی خواهد کرد اگر به سراغ مربی کاربلد رفته اید پارمترهای کامل و مختلفی مانند سرعت ، استقامت ، تعادل ، توان و… مد نظر قرار خواهد گرفت که آینده ورزشی و سلامتی زندگی شما را تضمین میکند و اگر با یک مربی بدنسازی کار میکند این پارامترها متفاوت است در زیر نکته هایی از سنجش را برای شما مطرح میکنم: 

5-1-تاریخچه سنجش و ارزیابی توسط مربی فیتنس

از اواخر دهه 1880 توجه متخصصین به اندازه گیری در تربیت بدنی و ورزش بطور جدی تری جلب شد. برای این که بتوان تصمیم های منطقی
٬مناسب و متکی بر اصول صحیح اتخاذ کنیم نیازمند اطلاعاتی هستیم که از طریق سنجش و ارزیابی بدست امده است. برای فهمیدن چگونگی شروع و ادامه کار.

هدف کلی از سنجش و اندازه گیری در ورزش قهرمانی، شناخت مربی از پیشرفت ورزشکاران در مراحل مختلف تدریس، آموزش و تمرین و همچنین قضاوت عادلانه در خصوص آنان می باشد.

ما برای این سنجش نیازمند ابزار اندازه گیری هستیم هرچه این ابزاردقیق تر عمل کند مربی موفق تر خواهد شد. اگر ما ابزار مناسب و سنجش  مناسب نداشته باشیم می شویم مربی سنتی که می بایست از روش قدیمی آزمایش و خطا پیش رویم وجزءاتلاف انرژی و وقت برای خود و ورزشکارانمان کار زیادی انجام نداده ایم.

5-2-انواع سنج در ورزش

آزمون های ساختاری آنتروپومتریک مانند سنجش قد،سن ٬ وزن ٬ دور سینه ٬ گنجایش ششها ٬ همچنین قطر و طول اعضای مختلف بدن ،درصد
چربی بدن ،وزن بدون چربی ،ترکیب بدنی وغیره …هیچکاک ٬ سارجنت و هاروارد حدود 40 نوع ازاین قبیل تست ها را انجام دادند.

آزمون های عمومی آمادگی جسمانی مانند اندازه گیری قدرت -استقامت عضلانی-توان- انعطاف پذیری-تعادل-چابکی-سرعت-آمادگی قلبی وتنفسی
و…

آزمون های فیزیولوژیکی مانند تعیین انواع تارها، اندازه گیری حداکثرتوانایی ریه ها،قلب وعروق، توان هوازی وبی هوازی،ظرفیت هوازی وبی
هوازی،آستانه اسید لاکتیک یا بی هوازی Vo2max حداکثراکسیژن مصرفی بیشینه دردقیقه

آزمون های روانی مانند بررسی ویژگیهای شخصیتی،خلق و خوی روانی،سطوح اضطراب،اعتماد به نفس ،پذیرش تمرین وغیره…که امروزه دارای
اندازه گیری دقیق می باشد.

آزمون های مهارتی –فنی مانندآزمون های مختلف مهارتی در هر رشته ورزشی.

5-3-نکاتی که باید مربی بداند

محققان انجمن ایفرد رهنمود های زیر را برای مربیان ورزش پیشنهاد می کنند.
1 -آزمون های را انتخاب کنید که حداقل معیارهای اعتباروپایایی را داشته باشد.
2 -درآزمون اصل سادگی رارعایت کنید.
3 -ازآزمون های میدانی بیشتر استفاده کنید.
4 -دستور کار آزمون تا حدامکان ساده وروشن باشد.
-ازآزمون های پرهزینه ودرازمدت پرهیز کنید.
6 – ازآزمون های استفاده کنید که بیشترشبیهه مهارت های هررشته ورزشی باشد.
7 -هر بار یک آزمودنی را بیازمایید.
8 – ازآزمون های پرخطر بپرهیزید.
9 -ازابزاردقیق برای اندازه گیری استفاده کنید ودرامتیازدقت کنید.
10 -آزمون راچند بار تکرارکنید تامطمئن شوید که وضعیت ورزشکار به درستی سنجیده شده است.

6-کنترل روند لود وزنه ها و پیشرفت هفتگی 

وقتی از مربی فیتنس خصوصی استفاده میکنید کنترل هفتگی شما با پارامترهای مشخص شده از جمله لود وزنه ها یکی از نکاتی است که می بایست توسط مربی با اخلاق و حرفه ای انجام شود

7-کنترل وزن و وضعیت تغذیه ورزشکار 

قطعا یک مربی فیتنس جنبه های مختلف به اوج رسیدن ورزشکار از جمله وضعیت تغذیه و کنترل میزان چربی را مد نظر خواهد داشت البته این صرفا وظیفه مربی کاندیشنینگ نیست و مربیان خصوصی می بایست این موضوع را در نظر داشته باشند و در صورت لزوم از مشاوره یک متخصص تغذیه استفاده کنند 

8-توانایی برنامه ریزی و سازماندهی فعالیتها

یک مربی حرفه ای حتما می بایست توانایی های لازم برای به اوج رسانی عملکرد را نیز داشته باشد ، برنامه ریزی سالیانه در میکروسیکل های اختصاصی نکته ای است که برای سازماندهی فعالیتهای یک ورزشکار در طول فصل و روز مسابقه ضروری است البته یک مربی خصوصی بدنسازی هم می بایست این توانایی ها را داشته باشد

9-توانایی نیاز سنجی توسط مربی فیتنس

مربی کاندیشنینگ و قدرت یا مربی فیتنس در اولین گام می بایست بتواند ورزشکارا را ارزشیابی کند و حتی در انتخاب رشته ورزشی به او مشاوره دهد ، سپس یک نیاز سنجی اصولی نیاز است ، پس در نظر داشته باشید هر مربی متخصصی باید شما را ارزیابی کند سپس برای تدوین برنامه اقدام نماید

مربی فیتنس

10-توانایی گوش دادن فعال  و شناسایی مشکلات 

بی توجهی ، زبان بدن نامناسب برای و عدم هوشیاری میحطی یک مربی بدنسازی خصوصی میتواند کیفیت تمرین ورزشکاران را کاهش دهد در هنگام انتخاب مربی این نکته را به صورت جدی در نظر داشته باشید

11-هزینه یک مربی خصوصی بدنسازی تهران

همیشه هزینه مربی خصوصی بدنسازی یا مربی کاندیشنینگ و مربی فیتنس مسئله مهمی برای ورزشکاران است اما توجه کنید که استفاده از مربی خصوصی بدنسازی تهران میتواند سرعت رشد و عملکرد شما را بسیار توسعه دهد حدود قیمت برای کلاس خصوصی حداقل 2.500.000 تا 4.000.000میلیون تومان می باشد. اما توجه کنید به صورت مداوم تحت پایش هستید و با بهترین شیوه های نوین باید تمرین داده شود.

12-ارتباط با سایرین مربی کاندیشنینگ و قدرت

قطعا یک متخصص ورزشی که میخواهد شما را به اهداف ویژه برساند باید دارای ویژگیهای ارتباطی خوبی با دیگران بخصوص ورزشکارا خود باشد بتا با ایجاد انگیزه بتواند وی را در مسیر موفقیت هدایت و همراهی کند.

13-کنترل هیجان در شرایط سخت مربی فیتنس 

کنترل هیجان ، قلبه بر موانع پیش رو یکی از کارهایی است که یک مربی آمادگی جسمانی یا مربی فیتنس باید توانایی انجام آن را داشته باشد تا بتواند ورزشکاران را در مسیر صحیح 

14-آشنایی با فنون مذاکره در رفع تعارض ها

توانایی کنترل شرایط بحرانی و سخنوری میتواند یک مربی کاندیشنینگ و قدرت یا مربی بدنسازی را در شرایط ویژه متمایز کند اگر از چنین مربی بهره مند هستید به شما تبریک میگویم، چون شما هرگز دچار مشکلات شاگرد مربی نمیشوید

مربی خصوصی بدنسازی تهران

15-توانایی صحبت صادقانه ، واضح و علمی با ورزشکار

گفتگوی صادقانه با ورزشکار به صورتی که هم علمی باشد و هم واضح نکته ای است می بایست در نظر گرفته شود و درصورت نبود این پارامتر مهم احتمال عدم موفقیت ورزشکار و همچنین کاهش محبوبیت مربی کاندیشنینگ یا مربی بدنسازی زیاد است

16- توانایی ارائه بازخورد های دقیق به ورزشکار

بی شک مربی بدنسازی و مربی کاندیشنینگ باتجربه کسی ست که بتواند ضمن کنترل های لازم بازخوردهای دقیقی را به ورزشکار ارائه دهد و او را در مسیر صحیح قرار داده و آینده ورزشی وی را به بهترین شکل ممکن رقم بزند، نبود بازخورد می تواند ورزشکار را از انگیزه ادامه کار دور کند

17-رعایت اصول و اخلاق بازی و ورزش جوانمردانه

اگر مربی خصوصی بدنسازی الگوی خوبی برای ورزشکاران نباشد و اخلاق حرفه ای و اخلاق ورزشی را رعایت نکند ، متاسفانه بی اخلاقی با سرعت بیشتری گسترش پیدا میکند و باعث کاهش استانداردهای انسانی در ورزش می شود

18-یادگیری همیشگی و به روز بودن در حوزه کاری

من شخصا همیشه در کلاس های بلند مدت آموزشی شرکت میکنم و امید وارم هر مربی بدنسازی دیگر این موضوع را در نظر داشته باشند که علم ورزش با سرعت زیادی در حال گسترش است و ما برای خود و ورزشکار خود وظیفه داریم به روز باشیم

19-توانایی برنگیختن ورزشکار و ایجاد انرژی در فرد

در بسیاری از موارد ایجاد یک انگیزه و مدیریت بازی روانی میتواند ورزشکار را به قله های پیشرفت نزدیک کند و حتی باعث کسب یک عنوان قهرمانی شود ، البته انگیزه در هر مرحله از ورزش الزامی است و یک مربی حرفه ای میداند چگونه این انگیزه را ایجاد کند

20-دارا بودن ظرفیت مشاوره پذیری از دیگران

گاهی مواقع با ورزشکاری رو به رو هستیم در مرحله مسابقه و اوج گیری است و استفاده از مشاوره خبره میتواند روند نهایی او را درخشان تر کند لذا مربی بدنسازی خصوصی از مشاوره گرفتن استفاده می کند

21-توانایی استفاده از سبک رهبری برای همه ورزشکاران

مربی بدنسازی خصوصی باید توانایی رهبری تیم و واگذاری مسئولیتهایی را به سایر افراد داشته باشد و همه او را به عنوان نفر اول تصمیم گیری بشناسند توانایی تقسیم کار می بایست در یک مربی تقویت شود.

ما متعهد به رعایت تمام موارد گفته شده هستیم و آماده ی ارائه مشاوره رایگان برای ساختن بدنی که همیشه آرزویش را داشتید

 

بارگذاری...

 

شاید از مربی بدنسازی پرسیده شود که چرا باید ورزش کنیم:

1-افزایش توانایی بدن در جذب و استفاده از اکسیژن.

2- کاهش فشار خون، افزایش حجم و وزن قلب، افزایش بروندهی قلب. بهبود جریان خون در کل بدن.

3- بهبود قدرت و انعطاف پذیری عضلات. افزایش واکنش عضلات به محرکها.

4- تحکیم استخوانهای بدن که باید همیشه از بافت آن محافظت کنیم یا به فکر افزایش آن باشیم.

5- کاهش چربی بدن که از مشکلات بی تحرکی و عدم ورزش منظم است.

6- ورزش و طبیعت گردی باعث کاهش استرس ، اضطراب، افسردگی و تنش می شود.

7- قطعا ورزش باعث تقویت اعتماد بنفس می شود و در جامعه فردی متمایز خواهید بود.

8- انجام تمرین های مداوم به غلبه بر بی خوابی کمک می کند.

9- ورزش یک عامل پیشگیری و یا بهبود بیماریهای فشارخون بالا، چاقی، دیابت، پوکی استخوان، قلبی-عروقی و سرطان است.

10- بعد از یک جلسه تمرین چیزی که دارید افزایش انرژی بدن، افزایش شادابی و سرزندگی است.

11- تنوع تمرین های ورزشی و مهارت آموزی باعث افزایش تمرکز فکری شما می شود.

12- کاهش %60 احتمال ابتلا به سرطان سینه و کاهش دردهای قاعدگی.

13- افزایش قدرت و استقامت بدن بدون شک نیاز به ورزش های مرتب و دقیق دارد.

14- بهبود سیستم گوارش بدن و افزایش اشتها یکی از مواردی است که افراد لاغر را خوشحال می کند.

15- بهبود تناسب اندام به واسطه ورزش حاصل می شود و رژیم به تنهایی کافی نیست.

16-بعد از مدتی ورزش افزایش هماهنگی و تعادل در اعضاء بدن و افزایش چابکی را تجربه خواهدی کرد.

17- افزایش قوه جنسی به واسطه تنظیم هورمونهای بدن با ورزش انجام می شود.

18- تسکین علایم واریس یکی از شاهکارهای فعالیت های ورزشی است.

19- با انجام فعالیت های ورزشی باعت بهبود عملکرد کبد میشوید.

20- سلامتی عمومی بدن و طول عمر بیشتر به واسطه ورزش.

در پایان نگاهی داریم به تاریخچه بدنسازی که شاید برای هر مربی بدنسازی و ورزشکاران جذاب باشد

یوجین ساندو ۱۸۸۶ میلادی در پایان قرن ۱۹ میلادی جریان فکری تازهای با رویکردی آرمانی به اساطیر یونانی که در آن زیبایی، تناسب و
پرورش یافتگی عضلات و بدن، عاملی برای ستایش و تمجید انسان قلمداد میشد(. پدید آمد. بر اثر نفوذ این جریان فکری جدید، سنت قدیمی بلند کردن سنگ بصورت ورزش مدرن وزنهبرداری در آمد و با توجه به روند توسعهاش، جوانب گوناگونی در فرهنگهای مختلف پیدا نمود.

یوجین ساندو (Eugene Sandow) یک فوق ستاره فرهنگ بدنی در اوایل قرن بیستم شخصی بود که شهرت خود را در اروپا بعنوان مرد قدرتمند حرفه ای بدست آورد و پیروزمندانه با دیگر مردان قدرتمند مبارزه میکرد و آنها را علیرغم تمام شیرین کاریهایشان شکست میداد. او در سالهای ۱۸۹۰ به آمریکا آمد و توسط فلورنس زیگفلد مورد حمایت قرار گرفت او نیز مربی بدنسازی ارزشمندی بود.

چیزی که ساندو را از سایرین متمایز میکرد زیبایی، ورزیدگی، قدرت و پرورش یافتگی عضلات و بدن وی بود و بیشتر به خاطر معروفیت ساندو بود که فروش هالتر و دمبل بطور سرسام آوری بالا رفت .

یکی دیگر از کسانی که تامل و تحقیق در زیبایی، تناسب اندام و پرورش اندام تنها دل مشغولی او شده بود، تاجر و ناشری به نام برنار مک فادن بود همان کسی که بعنوان الگوی سرپرستی تندرستی در همه اعصار در آمده بود.مک فادن تا سنین هفتاد سالگی اش سرمشق تندرستی و تناسب اندام بود.
زیگموند زیگ کلین
در سالهای ۱۹۲۰ م. مردی ظاهر شد به نام زیگموند کلین که دارای بدنی با فرم عضلانی زیبا، با توازن و تناسب و نیز چربی پائین و تفکیک عضلانی زیادی بود یک قهرامان و مربی بدنسازی جذاب.

جان گریمک
هنور در دهه ۱۹۳۰ م. به اینکه قدرت بر اثر تمرینات با وزنه بوجود میآید شک داشتند و وزنه برداران را نیز عملاً ورزشکار نمیدانستند. فرهنگ عوام، پرورش عضلات و بدن با تمرین به وسیله وزنه در باشگاه بجای شرکت در انواع ورزشهای دیگر را نوعی نیرنگ و تقلب میدانست. در سالهایی که وزنهبرداری تازه به عنوان یک رشته ورزشی مجزا مستقل شد، شخصی به نام جان گریمک ظهور کرد، وی قهرمان وزنه برداری المپیک شد، جان
گریمک برای بسیاری از ورزشکاران رشته پرورش اندام مشتاق الگو بود و هر مربی بدنسازی دوس داشت با او کار کند .

برادران ویدر
در سالهای ۱۹۵۰ تا ۱۹۶۰ م. جو و بن ویدر شاگردان جورج اِف. ژووِت انستیتو فرهنگی ورزشی تربیت بدنی ژووِت را در فیلادلفیا گسترش بسیاری دادند و به این ترتیب IFBB در حال شکل گیری بود، تا اینکه در سال ۱۹۴۶ م. در شهر مونترال سازمان IFBB با دو عضو کانادا و ایالات متحده آمریکا توسط بن و جو ویدر تاسیس شد

استیو ریوز
البته هنوز پرورش اندام ورزشی گمنام باقیمانده بود. هیچ قهرمانی برای عموم مردم شناخته شده نبود تا اینکه استیو ریوز به میدان آمد. ریوز فردِ مناسبی در زمانی مناسب و مکانی مناسب بود. او جذاب و با شخصیت بود و بدنی عالی داشت .

دوره شکوفایی ورزش بدنسازی قابل توجه هر مربی بدنسازی


ورزشکاران رشته پرورش اندام شروع به یادگیری چیزهایی درباره پتانسیل فیزیکی بدن که حتی دانشمندان پزشکی پیش بینی نمیکردند، نمودند. هر ساله ورزشکاران رشته پرورش اندام، بیشتر و بیشتر پا به عرصه میگذاشتند و این کار مربی بدنسازی بود که همه را شگفت زده می کرد.

کسانی نظیر: بیل پرل، چاک سایپز، جک دلینجر، جرج ایفرمن و رگ پارک. تقریباً در سال ۱۹۶۶ م. جوانی به نام آرنولد شوارزنگر با شکست دادن دنیس تینرینو آقای آمریکا در سال ۱۹۶۷ م. در مسابقات آقای جهان NABBA در سال ۱۹۶۷ م. دوران طولانی قهرمانی بینالمللی خود را آغاز کرد. در این زمان لاری اسکات دو بارِ پیاپی قهرمان مسابقات نوبنیاد آقای المپیا شد.

لاری اسکات، چاک سایپز و دیو درایپر سدهایی بودند که شوارزنگر جوان باید از آنها عبور میکرد. در این زمان دو دنیای مجزا برای پرورش اندام وجود داشت: اروپا و آمریکا. عنوانهای جهانی شوارزنگر در ۱۹۶۷ و ۱۹۶۸ م. وی را بعنوان ورزشکار برتر اروپا معروف کرد. بنابراین بعد از فتح دومین عنوان آقای دنیا در سال ۱۹۶۸ م. وی به آمریکا سفر کرد. آرنولد شوارزنگر در مسابقه آقای دنیای IFBB در نیویورک مسابقه داد و سپس فوراً برای مسابقه جهانی NABBA به لندن رفت و این دو عنوان را در ظرف یک هفته از آن خود نمود.

در پایان همین دهه در حدود سال ۱۹۶۶ م. فرانک زینِ زیبا و خوش استیل درسی فراموش نشدنی به آرنولد شوارزنگر جوان و همچنین دنیای پرورش اندام داد. زین با شکست دادن شوارزنگر در حالی که ۲۷ کیلو گرم از وی سبکتر بود ثابت کرد که غول پیکری ملاک تعیین کننده کاملی در زمینه قهرمانی پرورش اندام نمیباشد.

مربی کاندیشنینگ و قدرت


در سال ۱۹۷۰ م. شوارزنگر همه را حذف کرد ، هر مربی بدنسازی از دیدن اون شگفت زده بود و فاتح عنوانهای آقای دنیای AAU آقای جهان NABBA و آقای المپیا مستر المپیا IFBB شد. شوارزنگر بین سالهای ۱۹۷۰ و ۱۹۷۵ م. شش عنوان المپیا را فتح کرد که البته نیاز به مقاومت، قدرت و توانایی قابل توجهی داشت. در سال ۱۹۷۲ م. سرجیو اُلیوای سر سخت با شوارزنگر رقابتی انجام داد که هنوز درباره آن صحبت میشود. در ۱۹۷۳ م. غول جدیدی پا به عرصه نهاد. لو فریگنو عنوان آقای جهان را ربود و ظهور قطب جدیدی در پرورش اندام را خبر داد.

لو آنقدر پیشرفت کرد که سال بعد دوباره آقای جهان شد و سپس وارد رقابتهای مستر المپیا گردید. اگر چه فریگنوی مغرور در نهان شوارزنگر را تحسین میکرد اما این مساله باعث نمیشد که او بیشترین تلاش خود را برای کسب عنوان قهرمانی مستر المپیا نکند. مستر المپیا ۱۹۷۵ م. نقطه اوجی در تاریخِ این مسابقه بزرگِ دنیای پرورش اندام و هر مربی بدنسازی بود. فریگنو برگشته بود و برای کسب پیروزی مصمم بود.

سرج نوبرت هم برگشته و در فرم عالی بود. برای اولین بار شش یا هفت قهرمان کاملاً ترازِ اول برای کسب عنوان قهرمانی رقابت میکردند و شاید به واسطه افتخار فراوان و البته سختی این مبارزات بود که شوارزنگر به پیروزی در آن مباهات بسیاری کرد. سال ۱۹۷۶ م. شاهد یک رویداد واقعاً شوک دهنده در تاریخ پرورش اندام بود.

فرانکو کلومبوی کوتاه قد عنوان مستر المپیا۱۹۷۶ م. را فتح کرد (قابل توجه هر مربی بدنسازی خصوصی) و او اولین مرد کوتاه قدی بود که توانست این افتخار را به نام خود به ثبت رساند. اواخر سالهای ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۰ م. شاهد شاهکارهای فرانک زین بود. وی با بدن زیبایش پشت سر هم سه عنوان مستر المپیارا ربود.

در سال ۱۹۸۰ م. شوارزنگر برای فتح مستر المپیا سیدنی در استرالیا دوران استراحت و رخوت را به پایان رساند. اگر چه وی بسختی میتوانست باور کند که پس از خداحافظی وی در ۱۹۷۶ م. رقابت در پرورش اندام به چه حدی رسیده بود، به نحوی که خود وی بعدها اقرار کرد که در رقابت با ورزشکار کوچکی مثل کریس دیکرسون متحمل فشارو سختی بسیاری گردیده بود.

البته مثالهایی که حاکی از رشد باور نکردنی بودند نیز، در ۱۹۸۰ م. ظاهر شدند، از پاهای تام پلاتزگرفته تا عضلات زیر بغل روی کالندر. سالهای ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۰ م. همچنین شاهد ترقی فدراسیون جهانی بدنسازی و تناسباندام (IFBB) بعنوان سازمان مقتدر پرورش اندام بود . IFBB تحت رهبری رئیساش بن ویدر، متشکل از بیش از ۱۷۰ کشور عضو و ششمین فدراسیون بزرگ ورزش در دنیا بود و یک مربی بدنسازی خصوصی از این موضوع خوشحال.

در سال ۱۹۸۰ م. در روی سکوی المپیا فرانک زین، کریس دیکرسون، بویر کو، کن والر، مایک منترز، راجر واکر، تام پلاتز، سمیر بن نوت و روی کالندر در بین دیگران خود نمای میکردند. همچنانکه این دهه به انتها میرسید دیگر مشخص شده بود که فشردگی رقابت در مسابقات دیگر دائمی شدهاست. فاتحان المپیا ۱۹۸۱ و ۱۹۸۲ م. حریفان با تجربهای بودند، به عنوان مثال میتوان به فرانکو کلمبو و کریس دیکرسون اشاره نمود.

البته جوانانی نظیر تام پلاتز، لی هنی، محمد مکاوی، کیزی ویاتور، سمیر بن نوت، برتیل فوکس، جانی فولر، لی لابرادا و ریچ گاسپاری بطور نزدیکی در رقابت با آنان بودند که برای هر مربی بدنسازی و کارشناسی جذاب بود. با چنین تعدادی از حریفان رده بالا به نظر میرسید که واقعاً برای هر کسی مشکل بود که خود را در آینده کاملاً پیروز بداند. با وجود همه این مشکلات لی هنی توانست ۸ بار پیاپی در بین سالهای ۱۹۸۳ تا ۱۹۹۱ م. رقبا را کنار زده و عنوان امپراطور مستر المپیا را از آن خود کند.

پس از آخرین پیروزی لی هنی در سال ۱۹۹۱ م. عنوان قهرمانی مستر المپیا به مدت ۶ سال پیاپی در دستان قدرتمند یتس باقیماند. از دیگر بزرگان این دوره میتوان بهشان ری، پل دیلت، کِوین لِوْرُون، مارکوس رول، فلکس ویلر، لی پریست، گونتر شیلر کمپ و ناصر الصونباطی اشاره کرد. یتس سبک جدیدی را بر پرورش اندام تحمیل نمود. سبک یتس بر حجم و تفکیک بالا تاکید میورزید.

یتس تا سال ۱۹۹۷ م. یکه تاز میدان بود پس از پیروزی در مستر المپیا ۱۹۹۷ م. یتس با پارگی مجدد عضله بازو روبرو شد (نکته ای ریز باری یک مربی بدنسازی خصوصی ) و عرصه رقابتها را ترک کرد و عرصه مستر المپیا ۱۹۹۸ م. را برای رونی کلمن خالی گذاشت. رونی کلمن تا سال ۲۰۰۵ م. به قهرمانی ادامه داد و مولفه حجم بسیار زیاد عضلانی را بر رقابتهای مستر المپیا تحمیل نمود.

در سال ۲۰۰۶ م. جی کاتلر با آمادگی، حجم و تفکیک بی نظیری به مستر المپیا آمده و رونی کلمن بزرگ مغلوب جی کاتلر شد. جی کاتلر که میرفت تا قدرتش را بر مستر المپیا فزونی بخشد دو عنوان قهرمانی مستر المپیای ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ م. را به دست آورد، اما قهرمانی مستر المپیای ۲۰۰۸ م. از آنِ دکستر جکسون شد (یک مربی بدنسازی خوب ، نظر شخصی) و حکومت دو ساله جی کاتلر بر مستر المپیا به سر رسید. در سال ۲۰۰۹ میلادی جی کاتلر که تشنه انتقام بود به رقابتها بازگشت و توانست به سومین قهرمانی خویش در مقام اول مستر المپیا دست یابد.

بارگذاری...

تاریخچه بدنسازی در ایران (ویژه مربی بدنسازی باهوش)

علاوه بر سابقه کهن و تاریخی تمرینات با وزنه در ایران باستان پرورش اندام مدرن نیز در ایران از سابقهای طولانی برخوردار است. تا پیش از سال ۱۳۰۰ ش. اصلاً نامی از ورزش پرورش اندام در ایران نبود و تنها ورزشکاران و پهلوانان باستانیکار بخاطر تمرینات داخل گود و بلندکردن وزنههای آن زمان در بیرون از گود، اندامهای در خور توجهی داشتند و اگر بدنهای پهلوانان باستانی کار سالهای گذشته را مورد ملاحظه قرار داد، در اکثر آنها اندامی ورزیده با عضلاتی پیچیده جلب توجه میکند که نشان دهنده سبک زندگی و استفاده از مربی بدنسازی خصوصی و دلایل دیگر است

مربی بدنسازی خصوصی

تا سال ۱۳۲۴ ش. هیچ مسابقه پرورش اندام و یا رقابتی که در آن اندام افراد مورد قضاوت قرار بگیرد، برگزار نشده بود که برای رونق فعالیت مربی بدنسازی چندان جالب نبود ولی زنده یاد منوچهر مهران اهل مشهد در سال ۱۳۲۲ ش. باشگاه نیرو و راستی را در تهران تاسیس کرد و خود از بنیانگذاران پرورش اندام در ایران گردید وی با توجه به مسئولیتی که داشت رئیس اداره مسابقات ورزشی تربیت بدنی ایران در سال ۱۳۲۴ ش.

اولین مسابقات پرورش اندام را در خیابان لاله زار در تماشاخانه دهقان رسماً برگزار نمود. البته به مدت ۴ سال رقابتها به صورت جدی برگزار نمیشدند تا اینکه در سال ۱۳۲۸ ش. مسابقات پرورش اندام در سه رسته قدی و در تهران برگزار شد و نتایج ذیل به دست آمد :

رسته اول: باقریان
رسته دوم: سیرون هامازاسب
رسته سوم: ایلونش

بعدها مسابقاتی دیگر نیز در تهران و شهرستانها برگزار شد تا اینکه در مسابقات جهانی وزنه برداری سال ۱۹۴۸ که در لندن برگزار گردید، شادروان محمود نامجو در خاتمه مسابقات وزنه برداری از طرف اسکار استیت دبیرکل فدراسیون وزنه برداری آن زمان تشویق به شرکت در رقابت بهترین بدن در آن مسابقات گردید که شادروان نامجو در رسته کوتاه قدان به مقام اول جهان دست یافت(قابل توجه هر مربی بدنسازی باهوش) و استیو ریوز قهرمان بلند قدان گردید. همچنین پس از رقابتهای وزنه برداری آسیا در سال ۱۹۵۱ م. ، در رقابتی برای انتخاب بهترین بدن مرحوم نامجو به مدال نقره دست یافت.


در سال ۱۳۳۶ ش.همراه با مسابقات جهانی وزنهبرداری در تهران و مسابقات جهانی و آسیائی پرورش اندام نیز برگزار گردید که زنده یاد نامجو اول و سیرون هامازاسب دوم آسیا گردیدند، شادروان زینال بلانشی نیز در این زمان خوب درخشید و از این زمان به بعد برخی باشگاهها و سازمانهای خصوصی و دولتی گاهگاهی مسابقاتی در گوشه و کنار کشور و تهران مسابقات داخلی یا چندجانبه پرورش اندام برگزار میکردند.

در سالهای ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۰ ش به نامهایی نظیر شادروان زینال بلانشی زیباترین سینه ایران، محمود نامجو، سهراب سرابی، سیرون هامازاسب، حیدر معارفی و غلام مالکی بر میخوریم و موفقیت برای هر مربی بدنسازی خصوصی با دانش به چشم می خورد. در مهرماه سال ۱۳۴۴ ش. ۱۹۶۵ م. مسابقات انتخابی تیم ملی برای اعزام تیم به مسابقات آسیایی و جهانی برگزار گردید. در این مسابقات که در دو رسته آپولون و هرکول برگزار شد، نتایج زیر بدست آمد :

در رسته آپولون: ۱ . سهراب سرابی ۲ . غلام مالکی ۳ . شادروان زینال بلانشی
در رسته هرکول: ۱ . سیرون هامازاسب ۲ . حیدر معارفی ۳ . علی حسینی و حاج موسی مشترکاً تیم اعزامی عبارت بود از آقایان سهراب سرابی، غلام مالکی، سیرون هامازاسب و حیدر معارفی .متأسفانه علی رقم کسب نتیجه درخشان تیم اعزامی، بر اساس برخی غرض ورزیها مسابقات پرورش اندام در ایران از سال ۱۳۴۴ تا ۱۳۵۰ ش. منحل شد که به نفع ورزشکاران و هیچ مربی بدنسازی نبود.

در سال ۱۳۵۰ ش. زنده یاد محمود نامجو با نظارت تربیت بدنی چند دوره مسابقه پرورش اندام مختلف برگزار نمود که اولین دوره آن در باشگاه دخانیات تهران برگزار گردید، سپس از سال ۱۳۵۰ ش. کمیته پرورش اندام بطور رسمی در ایران و زیرنظر فدراسیون وزنهبرداری شروع به فعالیت
نمود و مسئولیت کمیته را حسین شکوه یکی از قهرمانان اسبق پرورش اندام و مربی بدنسازی بعهده داشت وی که سالها در لوس آنجلس آمریکا اقامت داشته و در سال ۱۳۳۰ ش. در ایالت کالیفرنیا نفر اول شده بود.

یک دوره مسابقات پرورش اندام همراه با مسابقات قهرمانی وزنهبرداری کشور در مرداد ماه سال ۱۳۵۰ ش. در شهر مشهد برگزار گردید این دور از رقابتها بعداً به عنوان اولین دور رقابتهای پرورش اندام معرفی شده است در این دور از رقابتها
که در سه رسته قدی برگزار گردید، که نتایج ذیل به دست آمد :

در رسته کوتاه قد: سهراب سرابی اول
در رسته میانه قد: سیرون هامازاسب اول
در رسته بلند قد: علی علایی اول


البته در این دوره از رقابتها، رقابتهایی به صورت مِستری و انتخاب قهرمانِ قهرمان و اختصاص لقب آقای ایران نیز برگزار شد که در این رقابت سهراب سرابی (مرد درجه یک و مربی بدنسازی حرفه ای) با غلبه بر سیرون هامازاسب عنوان آقای ایران را به خود اختصاص داد. مسابقات کشوری و انتخابی تیم ملی ایران در سالهای ۱۳۵۱ ش. در تهران؛ ۱۳۵۲ ش. در سنندج؛ ۱۳۵۳ ش. در تهران؛ ۱۳۵۴ ش. در همدان؛ ۱۳۵۵ ش. در تهران؛ ۱۳۵۶ ش. در کرمانشاه؛ ۱۳۵۷ ش. در تبریز برگزار گردید.

در تمامی این سری رقابتها سهراب سرابی به عنوان قهرمان قهرمانان و آقای ایران دست یافته و پرورش اندام نیز رونق و شهرت خوبی به دست آورد. در طی این سالها ایران در چندین دوره مسابقات آسیایی و جهانی شرکت نمود، از آن جمله، آسیایی ۱۳۵۲ ش. در مالزی که مهدی خانقاهی در قد بلند اول شد و سهراب سرابی در قد متوسط دوم شد و در جمع رحمت جورامی از سنگاپور، آقای آسیا شد.

در سال ۱۳۵۳ ش. تیم ایران در مسابقات آسیائی شرکت نکرد اما در مسابقات جهانی پرورش اندام که در سوئیس برگزار گردید، شرکت نمود که سهراب
سرابی در رسته کوتاه قد، به رتبه پنجمی جهان دست یافت. در سال ۱۳۵۴ ش. مسابقات آسیائی در سنگاپور برگزار گردید که سهراب سرابی در رسته کوتاه قد، اول و مهدی خانقاهی در رسته میانه قد، سوم شدند.

سال ۱۳۵۵ ش. مسابقات آسیا در لاهور پاکستان برگزار گردید که سهراب سرابی، نفر دوم در رسته میانه قد، مهدی خانقاهی نفر سوم در رسته بلند قد گردیدند. در سال ۱۳۵۶ ش. مسابقات آسیائی در کلکته هندوستان برگزار شد و تیم ایران در آن شرکت داشت در این دوره از رقابتها رستههای پرورش اندام از قدی به وزنی تغییر پیدا نمود.

اوزان پرورش اندام آسیائی در اولین دوره مسابقات وزنی به چهار رسته وزنی :
رسته سبک وزن: kg ۶۵و پایینتر
رسته میانه وزن: از kg ۶۵تا kg۷۵
رسته سنگین وزن: از kg ۷۵ تا kg ۹۰و
رسته فوق سنگین: بیش از kg.۹۰تقسیم گردیده بود که در رسته سبک وزن رحمت الله عظیمی، نفر دوم و محمد تبریزی در رسته میانه وزن، نفر
چهارم و سعید بیضاوی در رسته سنگین وزن، نفر سوم شدند. در اینسال ) ۱۳۵۶ ش.(، تیم ایران در مسابقات جهانی شهر نیم فرانسه شرکت نمود که متأسفانه هیچکدام از شرکت کنندگان نتوانستند تا رده ششم برسند.

در سال ۱۳۵۷ تیم ایران در مسابقات آسیائی سنگاپور شرکت نمود که در نتیجه رحمت الله عظیمی در ۶۵ کیلو، سوم و سهراب سرابی در ۷۵ کیلو، سوم و مهدی خانقاهی در ۹۰ کیلو، اول و سعید بیضاوی در ۹۰ + کیلو، سوم شدند و این آخرین دوره شرکت تیم پرورش اندام ایران در مسابقات آسیائی تا قبل از سال 58 بود.

پیش از 57، ورزشکاران رشته پرورش اندام ایرانی که در مسابقات برون مرزی شرکت نموده بودند، عناوین زیر را بدست آوردند :

جهانی ۱۹۴۸ م. لندن، انگلستان: در رسته کوتاه قد: محمود نامجو اول .

آسیایی ۱۹۵۱ م. : در رسته کوتاه قد: محمود نامجو دوم .

آسیایی ۱۹۵۷ م. تهران، ایران: قهرمان قهرمانان: محمود نامجو . آسیایی ۱۹۶۵ م. تهران، ایران: در رسته کوتاه قد: سهراب سرابی اول . جهانی ۱۹۶۵ م. تهران، ایران: در رسته کوتاه قد: سهراب سرابی سوم .

آسیایی ۱۹۷۳ م. کوالالامپور، مالزی: در رسته کوتاه قد: سهراب سرابی دوم. در رسته بلند قلد: مهدی خانقاهی اول . جهانی ۱۹۷۳ م. ژنو، سوئیس: در رسته کوتاه قد: سهراب سرابی چهارم .

جهانی ۱۹۷۴ م. ورونا، ایتالیا: در رسته کوتاه قد: سهراب سرابی پنجم .

آسیایی ۱۹۷۵ م. سنگاپور: در رسته کوتاه قد: سهراب سرابی اول. در رسته میانه قد: مهدی خانقاهی سوم . آسیایی ۱۹۷۶ م. لاهور، پاکستان: در رسته کوتاه قد: سهراب سرابی دوم. در رسته بلند قد: مهدی خانقاهی سوم .


آسیایی ۱۹۷۷ م. کلکته، هند: در رسته kg: ۶۵رحمت الله عظیمی دوم. در رسته kg: ۸۰ مهدی خانقاهی دوم. در رسته kg: ۹۰سعید بیضاوی سوم .آسیایی ۱۹۷۸ م. سنگاپور: در رسته kg: ۶۵رحمت الله عظیمی سوم. در رسته kg: ۷۰سهراب سرابی سوم. در رسته kg: ۸۰ مهدی خانقاهی اول. در رسته kg: ۹۰سعید بیضاوی سوم .

متأسفانه به علت بحبوحه تغییر و تحولات سیاسی و هشت سال جنگ تحمیلی علیه ایران، از سال ۱۳۵۷ ش.مسابقات قهرمانی پرورش اندام در ایران تعطیل گردید ورزشکاران و هر مربی بدنسازی خصوصی بسیار ناراحت بودند، تا اینکه دوباره از سال ۱۳۷۲ ش. پرورش اندام زیرنظر فدراسیون وزنه برداری و بخاطر علاقه مندانش بصورت رسمی فعالیت خود را آغاز نمود

مربی بدنسازی خصوصی

اولین مسابقات قهرمانی کشور در تهران در سالن وزنه برداری مجموعه آزادی تهران با شکوه هرچه تمامتر برگزار گردید که مورد توجه ورزشکاران و مربی بدنسازی کشور قرار گرفت و سپس رقابتهای قهرمانی کشور در سال ۱۳۷۳ ش. در همدان برگزار گردید و تیم ملی پرورش اندام ایران پس از 58برای نخستین بار به مسابقات آسیائی سنگاپور اعزام شدند که یزدان راد به مقام سوم آسیا دست یافت و این اولین مدال برون مرزی بعد از 58پرورش اندام ایران میباشد.

از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۴ پرورش اندام به عنوان زیر مجموعه رشته وزنه برداری صاحب فدراسیون مستقل نبود و یازده سال سرد و تاریک بر پرورش اندام ایران حکمرانی میکرد که بسیاری از قهرمانان و نخبگان پرورش اندام را گوشه نشین کرد و یا آنها را از کشور فراری داد،این موضوع برای هر مربی بدنسازی بسیار سخت بود.

تا اینکه بالاخره با تلاش بزرگان این رشته بخصوص سهراب سرابی قهرامان و مربی بدنسازی با ارزش کشور و جهان و کسب عناوین جهانی در پرورش اندام، فدراسیون مستقل پرورش اندام بنام فدراسیون پاورلیفتینگ و پرورش اندام در سال ۱۳۸۴ ش. با موافقت سازمان تربیت بدنی تاسیس و آقای ناصر پورعلی فرد بعنوان رئیس فدراسیون، یزدان راد دبیر فدراسیون و سهراب سرابی رئیس کمیته فنی فدراسیون انتخاب و فعالیت خود را با تشکیل کمیته های مختلف آغاز نمودند. بعد از 57،ورزشکاران رشته پرورش اندام ایرانی که در مسابقات بینالمللی شرکت نمودند، عناوین زیر را بدست آوردند.

آسیائی ۱۹۹۳ سنگاپور: در رسته + kg: ۹۰یزدان راد، سوم . آسیائی ۱۹۹۴ مالاکا، مالزی: در رسته kg: ۷۰محسن یزدانی، سوم. در رسته + kg: ۹۰یزدان راد، سوم . آسیائی ۱۹۹۶ دهلی نو، هندوستان: در رسته + kg: ۹۰یزدان راد، اول و مهدی لطیفی، سوم


آسیائی ۱۹۹۷ سئول، کره جنوبی: دراین دوره از رقابتها سهراب سرابی در مسابقه استادان بزرگ (GRAND MASTER) کره جنوبی دوم شد . جهانی ۱۹۹۸ م. ازمیر، ترکیه: در رسته kg: ۷۰محسن یزدانی دوم .


آسیائی ۱۹۹۹ تایپه، چین: در رسته kg: ۸۵علی تبریزی نوری، دوم. در رسته kg: ۹۰ احسان الله کنگرلو، سوم. در رسته + kg: ۹۰عباس مهدی یزدلی، دوم

جهانی ۱۹۹۹ م. براتیسلاوا، اسلواکی: در رسته kg: ۷۰محسن یزدانی اول .

جهانی ۲۰۰۰ م. مالاکا، مالزی: در رسته kg: ۷۰محسن یزدانی دوم .

آسیایی ۲۰۰۱ ؛ پوسان، کره جنوبی: در رسته kg: ۷۰ سامان سرابی، اول. در رسته kg: ۹۰علی تبریزی، اول .

آسیایی ۲۰۰۳ ؛ قزاقستان: در رسته kg: ۷۰سامان سرابی، اول .

جهانی ۲۰۰۳ م. بمبئی، هند: در رسته kg: ۷۵بیت الله عباسپور اول .

جهانی ۲۰۰۵ م. شانگهای، چین: در رسته kg: ۷۰ سامان سرابی سوم. در رسته kg: ۷۵بیت الله عباسپور سوم .

المپیک آسیایی ۲۰۰۶ ؛ دوحه، قطر: در رسته kg: ۷۰سامان سرابی، چهارم .

آسیایی ۲۰۰۷ م. شانگهای، چین: در رسته kg: ۷۵مهدی کامرانی، سوم. در رسته kg: ۸۰بیت الله عباسپور، اول.در رسته kg: ۸۵مهدی عیاری، دوم. در رسته kg: ۹۰افشین محی الدین، سوم. در رسته kg+ ۹۰ فوق سنگین:غلام عباس گلشنی، دوم .

آسیایی ۲۰۰۸ م. هُنگکُنگ: در رسته kg: ۸۰رضا موسی زاده، سوم. در رسته kg: ۸۵بیت الله عباسپور، اول و رضا باقرزاده دوم. در رسته kg: ۹۰ هاشم شریفی، سوم. در رسته kg+۹۰فوق سنگین: علی تبریزی، اول

بارگذاری...

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا