بلاگ

بتا آلانین

مقاله بتا آلانین کارنوزین اینترلوکین 8

هدف,اثر ٨ هفته‌ مصرف مکمل‌ بتا آلانین‌ و تمرینات مقاومتی‌ هرمی‌ بر میزان تغییرات سطوح استراحتی‌ کارنوزین‌ واینتر لوکین‌٨ مردان غیر ورزشکاراست‌.٤٠ مرد …

مقاله بتا آلانین کارنوزین اینترلوکین 8 به یادگیری ادامه دهید>>>

مربی خصوصی بدنسازی شرق تهران

مربی خصوصی بدنسازی شرق تهران ، کاندیشنینگ و فیتنس و 21 نکته

ویژگی های مربی بدنسازی حرفه ای و نکاتی که باید بدانید به عنوان یک مربی کاندیشنینگ و بدنسازی در این نوشته ویژگی های …

مربی خصوصی بدنسازی شرق تهران ، کاندیشنینگ و فیتنس و 21 نکته به یادگیری ادامه دهید>>>

اسکرول به بالا